Satelitní technika

MONTÁŽ A NASTAVENÍ SATELITNÍ TECHNIKY
  • Provádíme montáž antén a rozvodů pro příjem pozemní a digitální televize
  • Provádíme montáž satelitních kompletů pro příjem satelitní televize a českých programůl s kartou SKYLINK a CS LINK
  • Provedeme odborné zaměření televizního signálu specializovanou měřící technikou a vybereme nejvhodnější pro umístění a nasměrování satelitu
  • Provedeme upevnění satelitu na místo, zajistíme nataženírozvodů od satelitu k televizi nebo jinému přijímači a provedeme nastavení a odzkoušení programů
Provádíme přesné zaměření družic pro karty: